درباره جگرلند

اگر قصد دارید یک روز خوب رو تجربه کنید ما به شما جیگر لند رو پیشنهاد میکنیم

طعم متفاوت با جگرلند

خیابان مولوی اول خیابان امین روبروی رستوران مولوی جگر لند

چرا جگرلند

  • استفاده از کشتار روز تحت نظارت بهداشت سرویس دهی کامل ارسال به تمام نقاط شهر

زمان سرویس دهی

ساعت :11الی 23 روز:همه روزه

آگهی های مشابه