درباره آزمایشگاه نانوبهره‌گیری از آخرین فناورهای روز در انجام آزمایشات پزشکی در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت متفاوت، آزمایشات تخصصی و نادر در آزمایشگاه پاتوبیولوژی نانو با بهره‌گیری از پیشرفته ترین امکانات روز پزشکی انجام می‌شود. آزمایشات پاتولوژی و سیتولوژی و پاپ اسمیر با بهترین کیفیت در آزمایشگاه نانو انجام می‌پذیرد. آزمایشات تخصصی بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی و دولتی به صورت روزانه همچنین نمونه‌گیری رایگان در منزل و ادارات و محل کار توسط آزمایشگاه نانو صورت می‌گیرد.

چرا آزمایشگاه نانو

  • پیشرفته ترین و مجهزترین و در عین حال کم هزیته ترین آزمایشگاه فوق تخصصی ارومیه
  • دارای تمام آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی
  • طرف قرارداد با تمامی بیمه ها پایه و تکمیلی
  • دقیق و سریع ترین جواب دهی
  • نمونه گیری در محل دلخواه شما
  • انجام آزمایشات تخصصی غربالگری HPVبه صورت کیفی و کمی با PCR

زمان سرویس دهی

ساعت :10الی 20 روز:شنبه تا پنجشنبه